สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย

Geographical Association of Thailand | @ Nakhon Ratchasima Rajabhat University

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ชื่อบัญชี “สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย”

บัญชีหมายเลข 984-4-30186-6

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

บัญชีหมายเลข 984-4-30186-6

ส่งมอบตำแหน่งนายกสมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย

นายกสมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย ท่านที่ 13 (ประจำปี 2559-2561)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง จินตสกุล

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Recent Information

  • สิรินธรนา โคราชเอนซิส

สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ จัดนิทรรศการไดโนเสาร์โคราชพันธุ์ใหม่ของโลกที่อิมแพค เมืองทองธานี

18–28  สิงหาคม  2559 สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  จัดนิทรรศการในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ที่อิมแพคเมืองทองธานี นนทบุรี  ในหัวข้อเรื่อง […]

  • การบรรยายอุทยานธรณีโคราช

นายกสมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทยกับการบรรยาย เรื่อง อุทยานธรณีโคราช บนเวทีกลาง งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ที่อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

23 สิงหาคม 2559  ผศ. ดร.ประเทือง  จินตสกุล นายกสมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นวิทยากรบรรยายบนเวทีกลาง […]

มหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนวิชาภูมิศาสตร์