สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย

Geographical Association of Thailand | @ Nakhon Ratchasima Rajabhat University

Recent Information

  • IMG_0006_resize

พิธีเปิดการประชุมวิชาการภูมิศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 27-28 ธันวาคม 2559 สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการประชุมวิชาการประจำปี […]

  • cropped-GAT_Logo_TH.png

กำหนดการและรายชื่อผู้ตอบรับเข้าร่วมประชุมวิชาการ 2559

กำหนดการประชุมวิชาการประจำปี 2559
ของสมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย
เรื่อง  ปฏิรูปการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ตามรอยพระบาทองค์ภูมิพล
วันที่ 27 – 28 ธันวาคม 2559
ณ ห้องสุวัจน์ ลิปตพัลลภ […]

  • ประชุมวิชาการ59

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการภูมิศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559

รายชื่อที่พักบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1.โรงแรมเดอะริช โคราช
ที่อยู่ 823/1  ถนน ช้างเผือก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000  ติดต่อ […]

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ชื่อบัญชี “สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย”

บัญชีหมายเลข 984-4-30186-6

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

บัญชีหมายเลข 984-4-30186-6

มหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนวิชาภูมิศาสตร์