สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย

Geographical Association of Thailand | @ Nakhon Ratchasima Rajabhat University

Recent Information

  • 38859488_294600121299434_7508718867774963712_n

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม “จีโอพาร์คโลกกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม “จีโอพาร์คโลกกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”
(UNESCO Global Geopark & Sustainable Tourism)
ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2561
ณ […]

  • map

รายชื่อผู้ตอบรับเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2560

รายชื่อผู้ลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2560
ของสมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย เรื่อง “ภูมิศาสตร์ตามศาสตร์พระราชา”
ระหว่างวันที่ 27 – 29 ธันวาคม 2560 ณ สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ […]

  • thum60-01

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2560 “ภูมิศาสตร์ตามศาสตร์พระราชา”

สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักวิชาการและทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับวิชาภูมิศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2560 ของสมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย เรื่อง “ภูมิศาสตร์ตามศาสตร์พระราชา” ระหว่างวันที่ 27 – […]

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ชื่อบัญชี “สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย”

บัญชีหมายเลข 984-4-30186-6

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

บัญชีหมายเลข 984-4-30186-6

มหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนวิชาภูมิศาสตร์