สิรินธรนา โคราชเอนซิส

18–28  สิงหาคม  2559 สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  จัดนิทรรศการในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ที่อิมแพคเมืองทองธานี นนทบุรี  ในหัวข้อเรื่อง ไดโนเสาร์อิกัวโนดอนต์พันธุ์ใหม่ของโลก “สิรินธรนา โคราชเอนซิส” และภูมิศาสตร์บรรพกาล ร่วมกับสถาบันทางวิทยาศาสตร์อื่นๆ  ที่อยู่ในสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวทท.)  ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากนักเรียนและครูจำนวนมากจากทั่วประเทศที่เข้าไปในงานวันละกว่า 100,000 คน รวม 11 วัน  คาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานมากกว่า 1 ล้านคน  โดยเนื้อหาที่จัดแสดงประกอบด้วย  นิทรรศการรูปจำลองของ สิรินธรนา โคราชเอนซิส ที่คล้ายจริงขนาดย่อส่วน 50 %  หลุมขุดค้นไดโนเสาร์สิรินธรนา ชิ้นส่วนฟอสซิลสิรินธรนาบางส่วน นิทรรศการอุปกรณ์กรอสกัดฟอสซิล นิทรรศการภูมิศาสตร์บรรพกาลแหล่งพบอิกัวโนดอนสิรินธรนา  นิทรรศการอุทยานธรณีโคราช  และด้วยความสนใจของนักเรียนและครูจำนวนมาก รวมทั้งการให้บริการทางวิชาการอันเป็นผลจากการศึกษาวิจัยที่ทำให้ได้องค์ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับไดโนเสาร์ในประเทศไทยครั้งนี้ คาดว่าในปีต่อๆ ไปทาง สสวทท. จะเชิญให้ไปร่วมกิจกรรมแสดงการค้นพบใหม่ๆ อีก