การบรรยายอุทยานธรณีโคราช

23 สิงหาคม 2559  ผศ. ดร.ประเทือง  จินตสกุล นายกสมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นวิทยากรบรรยายบนเวทีกลาง งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ที่อิมแพค เมืองทองธานี นนทบุรี  ในหัวข้อเรื่อง “อุทยานธรณีโคราช”  ทั้งนี้ เพื่อการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้  ความเข้าใจและการรับรู้สู่วงกว้างระดับประเทศ  ในเรื่องของอุทยานธรณีหรือ Geopark ตามแนวทางของยูเนสโก รวมทั้งศักยภาพของโคราชในโครงการเสนอขอจัดตั้งเป็นอุทยานธรณีระดับโลกหรือ UNESCO Global Geopark ในอนาคต