สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักวิชาการและทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับวิชาภูมิศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2559 ของสมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย เรื่อง ปฏิรูปการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ตามรอยพระบาทองค์ภูมิพล ระหว่างวันที่ 27 – 28 ธันวาคม 2559 ณ ห้องสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 3 ชั้น 8 อาคารยุพราชเบญจมงคล (อาคาร 31) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบตอบรับท้ายประกาศและส่งกลับได้ที่
Fax. 044-272939 หรือ e-mail : geography.th@gmail.com หรือ wasnt23@hotmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2559
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง http://geography.or.th

Download :

รายละเอียดโครงการ

แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม

รายชื่อที่พักบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

1.โรงแรมเดอะริช โคราช
ที่อยู่ 823/1  ถนน ช้างเผือก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000  ติดต่อ โทร 044253185 , 083 9911330

2.โรงแรมบ้านเกื้อเพลสแอนส์สปา
ที่อยู่ 837/1 ซอย 3 ถนนช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 ติดต่อโทรศัพท์ 044-271233

3.โรงแรม The Zenith Rrsidence Hotel
ที่อยู่ 422/, 399/3-4 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 ติดต่อ โทรศัพท์ 0447-247788

4.โรงแรมวีวันโฮเทล โคราช
ที่อยู่ 666/6 ถนนช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 ติดต่อ โทรศัพท์ 044-342444

5.โรงแรมพีกาซัส
444/4 อาคารพีกาซัส ทาวเวอร์ ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 ติดต่อ โทรศัพท์ 044-272841-6

6.โรงแรมอาร์ทู อาพร์ทเมนต์เซอวิส
504 R2ApartmentService ซ.รัตนมาลัย ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 ติดต่อโทรศัพท์ 083-0191607

7.โรงแรมธัญญะปุระ บูติก รีสอร์ท
294/77 ถนน 30 กันยาซอย 2 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 ติดต่อโทรศัพท์ 044-230588-9

8.โรงแรมโคราปุระ
1121/2 ถ. สุรนารายณ์ ต. ในเมือง อ. เมือง จ. นครราชสีมา 30000 ติดต่อโทรศัพท์ 044-293001-4

9.โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช
1137 ถนนสุรนารายณ์ ในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 ติดจ่อโทรศัพท์ 044-256629

10.โรงแรม Smart Hostel
ซ.17 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 ติดต่อโทรศัพท์

11.โรงแรม ดิ โอเชี่ยน เรสซิเดนซ์
352 หมู่ 2 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา 30000 ติดต่อโทรศัพท์ 044-276644