• 38859488_294600121299434_7508718867774963712_n

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม “จีโอพาร์คโลกกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม “จีโอพาร์คโลกกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”
(UNESCO Global Geopark & Sustainable Tourism)
ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2561
ณ […]

  • map

รายชื่อผู้ตอบรับเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2560

รายชื่อผู้ลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2560
ของสมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย เรื่อง “ภูมิศาสตร์ตามศาสตร์พระราชา”
ระหว่างวันที่ 27 – 29 ธันวาคม 2560 ณ สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ […]

  • thum60-01

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2560 “ภูมิศาสตร์ตามศาสตร์พระราชา”

สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักวิชาการและทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับวิชาภูมิศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2560 ของสมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย เรื่อง “ภูมิศาสตร์ตามศาสตร์พระราชา” ระหว่างวันที่ 27 – […]

  • n1t

<ประชาสัมพันธ์> ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชว่าด้วยการศึกษา ทดลอง หรือวิจัย พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในทางการค้า พ.ศ.๒๕๔๗

ตามระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชว่าด้วยการศึกษา ทดลอง หรือวิจัย พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในทางการค้า พ.ศ.๒๕๔๗ ออกตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.๒๕๔๒ […]

  • banner-geoinfotech

ประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ : geoinfotech 2017

สทอภ. ร่วมกับ กรมแผนที่ทหาร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย สมาคมการสำรวจและการแผนที่แห่งประเทศไทย สมาคมการแผนที่แห่งประเทศไทย สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย และสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ […]

  • IMG_0006_resize

พิธีเปิดการประชุมวิชาการภูมิศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 27-28 ธันวาคม 2559 สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการประชุมวิชาการประจำปี […]

  • cropped-GAT_Logo_TH.png

กำหนดการและรายชื่อผู้ตอบรับเข้าร่วมประชุมวิชาการ 2559

กำหนดการประชุมวิชาการประจำปี 2559
ของสมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย
เรื่อง  ปฏิรูปการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ตามรอยพระบาทองค์ภูมิพล
วันที่ 27 – 28 ธันวาคม 2559
ณ ห้องสุวัจน์ ลิปตพัลลภ […]

  • ประชุมวิชาการ59

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการภูมิศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559

รายชื่อที่พักบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1.โรงแรมเดอะริช โคราช
ที่อยู่ 823/1  ถนน ช้างเผือก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000  ติดต่อ […]

  • สิรินธรนา โคราชเอนซิส

สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ จัดนิทรรศการไดโนเสาร์โคราชพันธุ์ใหม่ของโลกที่อิมแพค เมืองทองธานี

18–28  สิงหาคม  2559 สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  จัดนิทรรศการในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ที่อิมแพคเมืองทองธานี นนทบุรี  ในหัวข้อเรื่อง […]

  • การบรรยายอุทยานธรณีโคราช

นายกสมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทยกับการบรรยาย เรื่อง อุทยานธรณีโคราช บนเวทีกลาง งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ที่อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

23 สิงหาคม 2559  ผศ. ดร.ประเทือง  จินตสกุล นายกสมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นวิทยากรบรรยายบนเวทีกลาง […]